26 sep 2008 10:47

Herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek in Anderlecht

Toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en vierdagenweek in Anderlecht

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het stelsel van de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenwerkweek van toepassing maakt op de personeelsleden van de gemeente Anderlecht.

Anderlecht had op 3 juni 2008 een individueel verzoek ingediend om zijn personeel recht te geven op de arbeidsduurvermindering in kwestie. Het ontwerp voert artikel 14 uit van de wet van 10 april 1995 over de herverdeling van de arbeid in de openbare sector.