15 jan 2010 11:28

Elektronische communicatie

GSM-licenties

GSM-licenties

De wet van 13 juni 2005 op de elektronische communicatie wordt gewijzigd (*). Het  voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voert in de wet een nieuwe wettelijke basis in voor de unieke bijdragen die de mobieletelefonienetwerken moeten betalen om het radiospectrum te gebruiken. Het gaat om de betaling voor de verlenging van de licenties voor verschillende frequentiegebieden. 

Het wetsontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

(*) art. 30.