15 apr 2011 13:25

Elektronische communicatie

Financiering van sociale telefoontarieven

Financiering van sociale telefoontarieven

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat de financiering van de sociale telefoontarieven aanpast. De wet van 13 juni 2005 (*) kent bepaalde klanten van telecommunicatiediensten zoals ouderen en personen met een handicap een korting toe op de tarieven voor telefoon en gsm in het kader van de universele dienstverlening.

De financiering van de levering van de universele dienst door de telecomoperatoren wordt nu aangepast in functie van de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (6 oktober 2006) en het arrest van het Grondwettelijk Hof (27 januari 2011). De nieuwe regels voor de financiering schrijven voor dat het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) de nettokosten van de operatoren berekent en  bepaalt of die onredelijk is en gecompenseerd moet worden.

Om de compensatie te financierien wordt een fonds opgericht dat wordt gespijsd door de grote operatoren.
Telecomoperatoren met een omzet van meer dan vijftig miljoen euro moeten de universele dienstvelening aanbieden, De kleinere operatoren mogen ook de sociale tarieven aanbieden maar alleen op vrijwillige basis.  

(*) betreffende elektronische communicatie.