29 sep 2023 16:11

Elektronische communicatie tussen de OCMW's en de burgers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux een voorontwerp van wet goed tot instelling van een wettelijk kader voor de elektronische uitwisseling van berichten tussen de OCMW's en de burgers en tot invoering van een verplichte overzending van de steunaanvraag voor de OCMW's die niet langer territoriaal bevoegd zijn.

Dit wetsvoorstel voert de volgende wetswijzigingen door:

  • de mogelijkheid voor de burgers om een aanvraag in te dienen bij het OCMW via een beveiligd elektronisch formulier ("OCMW Online")
  • de mogelijkheid voor de OCMW's om hun beslissingen via de eBox aan de burgers mee te delen
  • de invoering van het recht om gehoord te worden in de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s
  • de wijziging van de procedureregels in geval van veronderstelde territoriale onbevoegdheid om het arrest nr. 44/2020 van het Grondwettelijk Hof op te nemen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.