09 jul 2004 17:00

ELEKTRONISCHE EVALUATIE VAN VLIEGOEFENINGEN VOOR F-16

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad de afsluiting goedgekeurd van een meerjarig open overeenkomst voor diensten voor de huur van een elektronisch evaluatiesysteem van vliegoefeningen voor F-16 boven de Noordzee.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad de afsluiting goedgekeurd van een meerjarig open overeenkomst voor diensten voor de huur van een elektronisch evaluatiesysteem van vliegoefeningen voor F-16 boven de Noordzee.

De overeenkomst wordt gesloten met de firma BAE SYSTEMS (UK), de enige die in Noord-Europa een dergelijk evaluatiesysteem kan verhuren.