19 sep 2003 19:00

Elektronische identiteitskaart

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart. Elf gemeenten werden aangewezen om te fungeren als proefgemeenten en werden als dusdanig vermeld in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart. Elf gemeenten werden aangewezen om te fungeren als proefgemeenten en werden als dusdanig vermeld in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003.

Het ontwerp voorziet tevens de mogelijkheid om elektronische identiteitskaarten toe te kennen aan specifieke doelgroepen (bv. geneesheren, advocaten, notarissen,...) die door middel van de genoemde kaarten snel, efficiënt en goedkoop elektronische toepassingen zouden kunnen gebruiken. Deze specifieke doelgroepen zouden een voorbeeldfunctie kunnen uitoefenen wat het maatschappelijke nut van de nieuwe kaarten betreft. De uitreiking aan sommige doelgroepen moet geschieden op basis van een aanvraag van een federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheid. Het ontwerp heeft een positieve invloed op de administratieve lasten opgelegd aan de burgers door de gunstige impact van de automatisering door de elektronische identiteitskaart. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003.