07 feb 2003 16:00

Elektronische identiteitskaart

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van overheidsopdrachten in het kader van het project elektronische identiteitskaart.

Op voorstel van de heer Luc Van Den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Besturen, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van overheidsopdrachten in het kader van het project elektronische identiteitskaart.

Het gaat om de toekenning van twee aanvullende opdrachten met de N.V. Belgacom. Die opdrachten hebben betrekking op: - de uitgifte van rolcertificaten, die toelaten om een aantal administratieve operaties op de kaart te autoriseren, en servercertificaten, die tot doel hebben de connecties tussen een server en de diverse toepassingen te beveiligen; - het inbouwen van de mogelijkheid tot het al dan niet publiceren van afzonderlijke certificaten in een publieke directory. Dit systeem biedt aan de burger de mogelijkheid sommige gegevens van de kaart al dan niet te publiceren in een openbaar bestand. De globale budgettaire weerslag voor deze twee aanvullende opdrachten bedraagt 498.691,82 euro.