27 sep 2002 17:00

Elektronische identiteitskaart wordt gegund

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, hakte de Ministerraad de knoop door m.b.t. de gunning van de "aanmaak, de personalisatie, de initialisatie en de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en voor de levering van certificatiediensten". Het kaartgedeelte van de opdracht wordt uitbesteed aan de NV Zetes en het certificaatgedeelte aan de NV Belgacom.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, en van de heer Luc Van den Bossche, Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, hakte de Ministerraad de knoop door m.b.t. de gunning van de "aanmaak, de personalisatie, de initialisatie en de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en voor de levering van certificatiediensten". Het kaartgedeelte van de opdracht wordt uitbesteed aan de NV Zetes en het certificaatgedeelte aan de NV Belgacom.

De elektronische identiteitskaart is een essentiële bouwsteen binnen het e-govverhaal. De identiteitskaart behoudt haar klassieke functies (officiële identificatie en authenticatie), maar maakt het tegelijk mogelijk die elektronisch uit te voeren. Het is de bedoeling een gecontroleerde toegang tot de gegevens te bevorderen via netwerken met de kaart als toegangsinstrument, veeleer dan de opslag van gegevens op de kaart zelf. Er worden dus op de kaart niet meer persoonlijke dossiergegevens opgeslagen dan deze die nu al op de identiteitskaart staan. De privacy blijft dus gegarandeerd, maar de gegevens zijn wel sneller raadpleegbaar. Administraties krijgen slechts een beperkte toegang tot welbepaalde gegevens en dit binnen strikte regels. Op de naleving van deze regels wordt door een toezichtscommissie toegekeken. Daarnaast zal elke burger met zijn elektronische identiteitskaart een rechtsgeldige elektronische handtekening kunnen aanmaken. Daardoor kan een snellere en klantvriendelijkere dienstverlening worden verstrekt op het ogenblik en op de plaats dat de overheidsklant daaraan behoefte heeft. Meer informatie omtrent de Copernicushervorming op www.copernic-us.be.