09 jun 2004 17:00

Elektronische identiteitskaarten

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de transfer van de raamovereenkomst (*) betreffende de elektronische identiteitskaarten goed, van Belgacom naar Certipost.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Peter Vanvelthoven, Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, keurde de Ministerraad de transfer van de raamovereenkomst (*) betreffende de elektronische identiteitskaarten goed, van Belgacom naar Certipost.

De raamovereenkomst tussen de Belgische Staat en Belgacom voor de aanmaak, personalisatie, initialisatie en verdeling van elektronische identiteits- en verblijfskaarten en de levering van certificatiediensten wordt omgezet in een raamovereenkomst tussen de Belgische Staat en Certipost, dit vanaf 1 juli 2004. Certipost is een joint venture, onder meer tussen De Post en Belgacom, die instaat voor de certificatie en de beveiliging van de elektronische communicatie. (*) RRN 006/2001 van 14 november 2002.