18 jul 2020 09:27

Elektronische ticketverkoop bij voetbalwedstrijden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de regels voor het ticketbeheer bij voetbalwedstrijden bepaalt.

Gelet op de toegenomen digitalisering in de samenleving is het noodzakelijk om ook in het ticketbeheer bij voetbalwedstrijden deze digitalisering door te voeren. Deze noodzaak is des te meer prangend geworden sinds de uitbraak van COVID-19. In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het virus dient rechtstreeks contact zoveel mogelijk vermeden te worden. Daarvoor beoogt het ontwerp de elektronische ticketverkoop bij de organisatie van voetbalwedstrijden wettelijk te verankeren. Het koninklijk besluit 'ticketbeheer' wordt dan herzien.

In het kader van deze herziening worden voor toegangsbewijzen en abonnementen niet meer alleen papieren maar ook digitale dragers toegelaten. De verdeling van de toegangsbewijzen en de abonnementen is ook gekoppeld aan een individuele verkoop, waarbij elke persoon die een toegangsbewijs of abonnement wil kopen, zich dient te identificeren aan de hand van een identiteitsdocument. Zo kan de organisator bij de aankoop van de toegangsbewijzen en abonnementen beter controleren of personen met een stadionverbod geen toegangsbewijzen of abonnementen aankopen, wat de openbare ordehandhaving alleen maar ten goede kan komen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor het ticketbeheer ter gelegenheid van voetbalwedstrijden