29 mrt 2012 16:19

Elektronische verblijfskaart voor onderdanen van derde landen

De ministerraad gaat ermee akkoord een overheidsopdracht uit te schrijven via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met certificatiedienstverlener Certipost om een Public Key Infrastructrure (PKI)  te ontwikkelen voor de verblijfskaarten van onderdanen van derde landen. 

Certipost dient een biometrische PKI te ontwikkelen om de digitale informatie die op de chip wordt opgeslagen en de kaartlezers te beveiligen.