26 sep 2003 17:00

Embryo's in vitro

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en kandidaturen worden ingediend.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de wijze waarop de vacante posten bij de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro worden bekendgemaakt en kandidaturen worden ingediend.

De wijze van openbaarmaking van de vacante posten bestaat uit een publieke oproep via het Belgisch Staatsblad en dit uiterlijk één maand na publicatie van het besluit. Dezelfde termijn wordt in acht genomen bij het voortijdig openvallen van een mandaat, te rekenen vanaf de datum van het openvallen van het mandaat. De oproep bevat een aantal verplichte gegevens, waaronder het aantal vacante posten, de vereiste specialisaties en de modaliteiten inzake de indiening van de kandidatuurstelling.