15 feb 2008 16:20

Emissierechten

Opheffing van de federale retributie op gratis toegewezen emissierechten

Opheffing van de federale retributie op gratis toegewezen emissierechten

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat vanaf 28 februari 2008 de federale retributie op de gratis toegewezen emissierechten opheft.

Het voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette vloeit voort uit de beslissing die het overlegcomité op 1 februari 2008 nam om geen gratis emissierechten meer toe te kennen aan klassieke elektriciteitscentrales. Die beslissing kadert in het Nationaal allocatieplan 2008-2012 dat de bijkomende vermindering van 4,8 miljoen ton voorziet, die de Europese Commissie had gevraagd. Voor de andere sectoren die bij het plan betrokken zijn, zal de vermindering gebeuren via een herverdeling van de toegewezen emissierechten.

Door de jaarlijkse retributie op de gratis emissierechten op te heffen, wil de ministerraad de impact van de maatregelen op de exploitanten verzachten.

De programmawet van 27 december 2006 had een federale retributie van 0,1 euro per gratis emissierecht ingevoerd (plus jaarlijkse indexatie) voor sommige houders van een exploitantentegoedrekening in het nationaal register van broeikasgassen.

De ministerraad stemde in met:

  • het voorontwerp van wet dat artikels 361 tot 363 van de programmawet van 27 december 2006 opheft,
  • het ontwerp van koninklijk besluit dat het koninklijk besluit van 26 april 2007 over de jaarlijkse retributie op de rechten die gratis zijn toegekend aan de houders van een exploitantentegoedrekening in het nationaal register van broeikasgassen opheft.