15 feb 2008 16:20

Ministerraad van 15 februari 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 15 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad nam volgende beslissingen: