15 feb 2008 16:20

Verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Wijze van raadpleging van de gegevens over de verzekerbaarheid van patiënten

Wijze van raadpleging van de gegevens over de verzekerbaarheid van patiënten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het KB met de uitvoering van de wet over de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. (KB 3 juli 1996 - wet 14 juli 1994)

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx geeft de raadpleging van de gegevens over de verzekerbaarheid van rechthebbenden door zorgverleners via het netwerk MyCarenet voorrang op de raadpleging via de SIS-kaart in het kader van het systeem van de derde betaler. De lezing van de gegevens op de SIS-kaart is  ondergeschikt en enkel toegestaan, als het niet mogelijk is om het netwerk te raadplegen omdat:

  • de zorgverlener nog geen aansluiting heeft,
  • het gaat om verstrekkingen waar de zorgverlener en de patiënt niet samen aanwezig hoeven te zijn,
  • het gaat om verstrekkingen aan huis.

Voor de raadpleging van het netwerk moeten ze de patiënt identificeren met in volgorde:

  • de sis-kaart
  • de elektronische identiteitskaart
  • het identificatienummer voor sociale zekerheid (INSZ) op het kleefvignet.

De verbintenis van betaling geldt voor de duur van de maand waarin de raadpleging plaatsvindt. De zorgverleners kunnen een natuurlijke persoon of rechtspersoon volmacht geven om het netwerk te raadplegen volgens richtlijnen die het verzekeringscomité zal vastleggen.

Het ontwerp treedt in werking zes maanden na bekendmaking in het staatsblad.