15 feb 2008 16:20

Overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Benelux

Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven

Regeling van de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied verblijven

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet aangenomen waardoor de overeenkomst tussen België, het Groothertogdom Luxemburg, Nederland en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië over de terugname en overname van personen die onregelmatig het land binnenkomen of er verblijven aan het Parlement kan worden voorgelegd. (Voorburg 30 mei 2006)
De overeenkomst regelt en vergemakkelijkt de terugname, de overname en de doorgeleiding, door een van de landen, van personen die illegaal het grondgebied van één van de andere landen binnenkomen of er zich bevinden.

Het gaat om:

  • de terugname van eigen onderdanen die niet voldoen of niet meer voldoen aan de voorwaarden om het grondgebied van het land dat de terugname verzoekt binnen te komen en er te verblijven
  • en de terugname van de onderdanen van derde landen en de staatlozen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden, wanneer ze duidelijk rechtstreeks vanuit het grondgebied van het land tot wie het verzoek is gericht op het grondgebied van het verzoekende land zijn binnengekomen.
    Ook de doorgeleiding van onderdanen van derde landen is mogelijk.