15 feb 2008 16:20

Overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Benelux

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Benelux over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

Goedkeuring van de overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Benelux over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de regeringen van de Benelux-landen en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië per briefwisseling hebben gesloten om de visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heffen. (Den Haag 30 mei 2006)

De overeenkomst die de goede relaties met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wil bevorderen, realiseert het vrije verkeer van diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.