15 feb 2008 16:20

NMBS

Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-holding

Ontslag en benoeming van een lid van het strategisch comité van de NMBS-holding

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte dat de heer Luc Piens benoemt als vertegenwoordiger van het Algemeen Christelijk Vakverbond - Transcom bij het strategisch comité van de NMBS-holding. 

Het ontwerp verleent eervol ontslag aan de heer Marc Van Laethem.