15 feb 2008 16:20

Schadelijke aangroeiwerende systemen

Internationaal Verdrag over de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van schepen

Internationaal Verdrag over de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van schepen

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat het Internationaal Verdrag over de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen aan boord van schepen goedkeurt. (Internationaal Verdrag opgemaakt op 5 oktober 2001 in Londen onder auspiciën van de International Maritime Organisation)

Het verdrag schrijft voor dat men vanaf 2003  geen verven die tributyltin (TBT) bevatten meer mag gebruiken aan boord van schepen, en dat men die er vanaf 2008 niet meer mag aantreffen.
De TBT houdende verven werden gebruikt om de aangroei van algen, wieren en kleine schelpdieren op de scheepswanden te verminderen, zodat de toename van de vaarweerstand minder wordt, de voortstuwing van het schip efficiënter kan gebeuren en er ook minder uitlaatgassen van  scheepsmotoren in de atmosfeer terechtkomen.

Midden de jaren techtig werd echter vastgesteld dat tributyltin verantwoordelijk is voor misvormingen bij schaaldieren die voor menselijke consumptie bestemd zijn zoals mosselen, oesters, wulken...
Daarom hebben een aantal landen aanvankelijk unilateraal een verbod op het gebruik van dergelijke verven opgelegd in afwachting dat er een mondiaal verdrag zou komen om het gebruik van de verven te verbieden.

Dat is de bedoeling van het Verdrag van 5 oktober 2001, maar het is nog niet in werking getreden. Ten minste vijfentwintig landen moeten het ratificeren en ze moeten gezamenlijk één kwart van de wereldhandelsvloot  vertegenwoordigen. Tot nu toe hebben slechts negentien landen dat gedaan en ze vertegenwoordigen amper 16,15% van de wereldhandelsvloot.
Voor schepen die varen onder de vlag van een EU-lidstaat en voor de wateren onder jurisdictie van EU-lidstaten is dat geen probleem omdat het Europees Parlement en de Raad dezelfde bepalingen als het verdrag en het verbod op TBT verven in een verordening hebben opgenomen. (EG 782/2003 - 14 april 2003).

De regering wil door de goedkeuring de wereldwijde inwerkingtreding van het verdrag versnellen. Men moet uiteraard niet enkel de Europese wateren en de organismen die erin leven beschermen tegen tinvervuiling, maar alle maritieme wateren nu de productie en consumptie van allerlei zeevisserijproducten gemondialiseerd is en we meer belang hechten aan de voedselketen.