15 feb 2008 16:20

Visserijsector

Evaluatie van de impact op het milieu van het nationaal operationeel programma voor de visserijsector

Evaluatie van de impact op het milieu van het nationaal operationeel programma voor de visserijsector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de evaluatie van de impact op het milieu van het nationaal operationeel programma voor de visserijsector. Het ontwerp dat een voorstel is van minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen Yves Leterme schrijft voor dat een milieueffectenbeoordeling niet nodig is voor het nationaal strategisch plan voor de visserijsector, maar wel voor het operationeel programma.

Verordening EG 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 schrijft voor dat de lidstaten een strategisch plan moeten opstellen om aanspraak te maken op financiële steun van het Europees Visserijfonds voor 2007-2013. De steun dient om de toepassing van de laatste hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid te vergemakkelijken en de herstructureringen die nodig zijn voor de evolutie van de sector te ondersteunen. In uitvoering van dat plan moeten de lidstaten een operationeel plan opstellen om de beleidsmaatregelen en prioriteiten uit te voeren die het Europees Visserijfonds cofinanciert.