15 feb 2008 16:20

Overeenkomst tussen Montenegro en Benelux

Goedkeuring van de overeenkomst tussen Montenegro en de Benelux over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

Goedkeuring van de overeenkomst tussen Montenegro en de Benelux over de opheffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten

De ministerraad ging akkoord met het voorontwerp van wet dat instemt met de overeenkomst die de regeringen van de Benelux-landen en Montenegro  per briefwisseling hebben gesloten om de visumplicht voor de houders van diplomatieke paspoorten op te heffen. (Brussel 21 december 2006)

De overeenkomst die de goede relaties met Montenegro wil bevorderen, realiseert het vrije verkeer van diplomatieke personeelsleden. Ze kunnen nu op vertoon van hun paspoort en zonder visum België bezoeken. De maatregel geldt voor een verblijf van ten hoogste drie maanden.