15 feb 2008 16:20

Nationale commissie voor de rechten van het kind

Benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de rechten van het kind

Benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de rechten van het kind

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen de benoeming van de vertegenwoordigers van de federale regering bij de Nationale Commissie voor de rechten van het kind goed.

Worden benoemd:

  • de vertegenwoordigers van de beleidscellen van minister Vandeurzen en minister Didier Reynders als effectieve leden,
  • de vertegenwoordigers van de beleidscellen van eerste minister Guy Verhofstadt en minister Laurette Onkelinx als plaatsvervangende leden.