04 dec 2013 14:05

En jij? Welke sociale jas wil jij?

Op een moment dat iedereen zich vragen stelt bij de toekomst van onze sociale bescherming, reikt FULL SOCIAL JACKET een nieuwe manier aan om antwoorden te formuleren: aan de hand van een webdocumentaire wordt gepeild naar wat leeft op het vlak van pensioenen, de terugbetaling van geneeskundige verzorging, wedertewerkstelling, … en wordt het woord gegeven aan iedereen: zij die dagelijks ijveren voor de sociale bescherming en zij die zich afvragen hoe het ermee verder moet. FULL SOCIAL JACKET is een webdocumentaire die door een overheidsdienst wordt gelanceerd: een absolute première!

Na de voorstelling van FULL SOCIAL JACKET op 4 december 2013, zei mevrouw Laurette ONKELINX, Vice-eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid het volgende: "De keuzes die we moeten maken, worden elke dag belangrijker. Ik juich dan ook toe dat onze sociale bescherming in de schijnwerpers wordt gezet. Ik roep iedereen op om mee te werken en zijn stem te laten horen, zodat we kunnen zorgen voor een kwaliteitsvolle sociale jas die doorweven is met solidariteit."

Dit project, dat is opgebouwd rond een webdocumentaire over de sociale bescherming in België en Europa, biedt een brede waaier aan middelen aan om de denkoefening op te starten: tien documentairefilms over de thema's kinderopvang, sociale huisvesting, pensioenen, wedertewerkstelling, geneeskundige verzorging en langdurige verzorging, sociale economie, vrijwilligerswerk, personen met een handicap en het sociale Europa. Full Social Jacket staat ook voor meningen door experts (video) over deze thema’s, infographics, een online game om de sociale jas mee vorm te geven, een blog en een tentoonstelling die in voorbereiding is. Daarnaast zal Full Social Jacket ook terug te vinden zijn op de sociale media: Twitter en Facebook. Ontdek het project op www.fullsocialjacket.org.

De heer Tom AUWERS, directeur-generaal Beleidsondersteuning bij de FOD Sociale Zekerheid, herinnerde eraan dat "Full Social Jacket kadert in onze opdracht van openbare dienst, namelijk de verdediging van het Belgisch sociaal model op internationaal niveau. Als FOD Sociale Zekerheid willen wij dit doel nastreven ten dienste van de burger en willen wij er zo veel mogelijk partners bij betrekken."