21 sep 2021 16:16

Enabel en CBL-ACP ondertekenen een samenwerkingsakkoord

Het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel en de Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw voor België, Luxemburg, Afrika, Caraïben en Pacific (CBL-ACP) ondertekenen een akkoord om de samenwerking tussen de twee organisaties te versterken.

Ondertekening Enabel - CBL-ACP

In het kader van deze overeenkomst zullen Enabel en de CBL-ACP regelmatig informatie uitwisselen en minstens tweemaal per jaar samenkomen om te bespreken hoe de ontwikkeling van een dynamische, veerkrachtige en duurzame privésector in de prioritaire landen van de Belgische samenwerking concreet kan worden bevorderd, met name via evenwichtige en wederzijds voordelige partnerschappen tussen Belgische en Afrikaanse bedrijven.

Elke partij zal zich inspannen om, naargelang de mogelijkheden en competenties, de andere bij te staan bij de organisatie, deelneming aan activiteiten met een toegevoegde waarde: workshops, symposia, seminars, business-to-business-bijeenkomsten en conferenties in de betrokken gebieden.

Jean Van Wetter, Algemeen directeur van Enabel, is verheugd met de overeenkomst: "De deskundigheid en ervaring van de CBL-ACP zullen ons helpen bij het verwezenlijken van onze missie, namelijk het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat en het aanmoedigen van ondernemerschap in de partnerlanden in Afrika.”

Guy Bultynck, voorzitter van de CBL-ACP, voegt eraan toe: "Dankzij onze aanwezigheid in Afrika via onze permanente vertegenwoordigers en ons uitgebreide netwerk van deskundigheid, overeenkomsten, samenwerking en partnerschappen met kamers van koophandel en ondernemers die steun verlenen aan het plaatselijke KMO’s, zal de CBL-ACP waar mogelijk zijn steun en concrete bijstand verlenen aan Enabel bij zijn projecten ter ondersteuning van de privé sector.”

Enabel en de CBL-ACP engageren zich ook om efficiënte informatie-uitwisseling en samenwerking aan te moedigen met officiële en particuliere Europese en Belgische organisaties zoals BIO, regionale agentschappen voor export- en investeringsbevordering, Finexpo, VOKA, bilaterale kamers van koophandel, het VBO, universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs, de Koning Boudewijnstichting, CEMA enz.

De deskundigheid en ervaring van de CBL-ACP zullen ons helpen bij het verwezenlijken van onze missie, namelijk het bevorderen van een gunstig ondernemingsklimaat en het aanmoedigen van ondernemerschap in de partnerlanden in Afrika
Jean Van Wetter
Algemeen Directeur van Enabel