06 mei 2020 14:00

Enabel en Luxdev covoorzitters van practitioners' network

Sinds 1 mei en voor de duur van een jaar nemen Enabel en LuxDev gezamenlijk het voorzitterschap op van het Europese Practitioners' Network.

Het Practitioners' Network brengt 17 Europese overheidsagentschappen bijeen om samen projecten van de Europese ontwikkelingssamenwerking uit te voeren. Het netwerk is de uitgelezen partner van de Europese Commissie voor de uitvoering van de Europese ontwikkelingsprojecten in de wereld.

Aansluitend bij de wil van de EU om meer Europese samenwerking tot stand te brengen, is het netwerk het vehikel bij uitstek om #TeamEurope op het terrein concreet vorm te geven.

"De ontwikkelingsagentschappen van de EU-lidstaten geven het goede voorbeeld en werken nauw samen. Het Practitioners' Network is als een hefboom voor de Europese inspanningen om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken," aldus Jean Van Wetter, algemeen directeur van Enabel.

Tijdens een videoconferentie met Koen Doens, directeur-generaal van het departement Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie, en de CEO’s van alle partners, benadrukte Jean Van Wetter de toegevoegde waarde van de agentschappen van de Europese lidstaten: het zijn strategische en prioritaire partners om het ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie in de partnerlanden uit te voeren.

"Het voorzitterschap wil concreet inzetten op meer gezamenlijke acties tussen de kleine en grote, en tussen de jonge en gevestigde agentschappen − niet alleen vanuit financieel oogpunt, maar door meer strategische en technische uitwisseling,” klinkt het. Het is daarom de ambitie om binnen het Practitioners' Network een Team Europe-taskforce op te richten die de dialoog zal stimuleren en een concreet partnerschap zal uitwerken. Dat zal resulteren in een aanzienlijke portefeuille van acties die door consortia van agentschappen worden uitgevoerd. Op die manier zal de boodschap van een gecoördineerde Europese actie zeker luider klinken.

Verder haalt het voorzitterschap de versterking van de gezondheidssystemen en het beheer van de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis aan als onmiddellijke prioriteiten. Op de middellange termijn zullen de klimaatverandering en de uitvoering van de Green Deal in Afrika het belangrijkste thema zijn dat moet worden aangepakt. De Team Europe-taskforce moet een leidende rol spelen bij het uitwerken van gezamenlijke initiatieven rond deze thema's. De acties zullen in partnerschap met de Europese Commissie en met een sterke eigen inbreng van de partnerlanden worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over het Practitioners' Network: www.dev-practitioners.eu

De ontwikkelingsagentschappen van de EU-lidstaten geven het goede voorbeeld en werken nauw samen. Het Practitioners' Network is als een hefboom voor de Europese inspanningen om de wereldwijde uitdagingen aan te pakken.
Jean Van Wetter
Jean Van Wetter
algemeen directeur van Enabel