23 jul 2021 19:50

Energetische renovatie van overheidsgebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het feit dat de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM), in samenwerking met de Regie der Gebouwen, de NMBS/Infrabel en het Ministerie van Defensie, een DRFM (Design, Renovate, Finance and Maintain)-eenheid en -feeder opricht en een proefproject voor de energetische renovatie van overheidsgebouwen realiseert.

Er is een voorstel uitgewerkt om de belemmeringen voor de financiering van de energetische renovatie van openbare gebouwen te verminderen. De openbare gebouwen zullen in een versneld tempo worden gefinancierd en gerenoveerd dankzij publieke en private financiering. Dit zal gebeuren via een DRFM-structuur met energieprestatiecontracten (EPC) en publiek-private partnerschappen inzake energie (PPPE).