13 jan 2006 16:00

Energie

Oprichting van de federale ombudsdienst voor energie

Oprichting van de federale ombudsdienst voor energie

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de electriciteitsmarkt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Energie. Het voorontwerp van wet voorziet in de oprichting van de federale ombudsdienst in de zomer van 2006. De ombudsdienst zal niet afhangen van de CREG, maar wordt een autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. Voor de financiering van de werkingskosten beschikt de dienst over een fonds dat hij zelf zal beheren. De financiering van het fonds voor het werkingsjaar 2006 gebeurt via de federale bijdrage. Een werkgroep onderzoekt na overleg de financiering voor 2007 en de verdeelsleutel voor de verscheidene financieringsmogelijkheden. De financiering gebeurt volledig door de sector zelf, via de federale bijdrage of door een combinatie van beide. De werkgroep onderzoekt ook de mogelijkheid om de dienst naar andere sectoren binnen de energiesector uit te breiden. In overeenstemming met het Regeerakkoord zal de federale ombudsdienst voor energie onderzoeken hoe ze de communicatie naar de gewestelijke ombudsdiensten kan organiseren en verbeteren.