01 jul 2011 16:35

Energie

Tweede Nationaal actieplan voor energie-efficiëntie

Tweede Nationaal actieplan voor energie-efficiëntie

De ministerraad heeft kennis genomen van het tweede Nationaal actieplan voor energie-efficiëntie dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde.

Het plan bestaat uit een richtinggevend nationaal plan, het federaal plan en de drie gewestelijke plannen. Elk gewest plant om elk jaar 1% minder energie te verbruiken. De FOD Economie zal de federale maatregelen opvolgen.

Het federaal plan bevat:

  • fiscale maatregelen
  • maatregelen op het vlak van normalisatie: ecodesign en ecolabelling
  • maatregelen inzake de voorbeeldrol van de overheid: fedesco, Emas, gids voor duurzame aankopen
  • maatregelen om energiediensten te bevorderen: oprichting van Belesco, koepel van maatschappijen van energiediensten
  • maatregelen inzake mobiliteit: gratis openbaar vervoer voor federale ambtenaren