19 jan 2024 17:16

Energie: deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en de prekwalificatieprocedure georganiseerd in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de voorwaarden en modaliteiten voor de deelname van houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en de prekwalificatieprocedure in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Het ontwerp beschrijft de voorbereiding en de procedures voor de voorveiling en de veiling, met inbegrip van de indiening van offertes en de rol van de toezichthoudende instanties.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.