04 feb 2022 17:54

Energie: prefinanciering van het sociaal tarief voor het eerste trimester van 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de prefinanciering van de gas- en elektriciteitsleveranciers voor de uitvoering van het sociaal tarief voor de RVT-categorie in het eerste trimester van 2022.

De uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief is in werking getreden op 1 februari 2021. Het koninklijk besluit van 28 januari 2021 voorzag erin dat de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief beperkt was in de tijd en dat ze bijgevolg zou stoppen met effect te sorteren op 31 december 2021. Dit werd reeds gewijzigd op 1 april 2022 door de Programmawet van 27 december 2021.

Het op heden goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit voorziet in de prefinanciering van de leveranciers voor de toekenning van het sociaal tarief aardgas en elektriciteit aan de RVT-categorie in het eerste trimester van 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan