15 okt 2021 12:10

Energie: productiecapaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten akte van een nota over de offshore productiecapaciteit van de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee.

De federale regering zal een concurrerende inschrijvingsprocedure (tender) lanceren om de domeinconcessies toe te wijzen voor de bouw en exploitatie van offshore installaties voor elektriciteitsproductie in de Prinses Elisabeth-zone in het Belgische deel van de Noordzee. De Prinses Elisabeth-zone bestaat volgens het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 uit drie gebieden: Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid en Fairybank.

De ministerraad neemt nota van de geplande activiteiten en doelstellingen bij de ontwikkeling van de Prinses Elisabeth-zone en de bouw van de energie-hub. Hij valideert de doelstelling van een productie van minimum 3,15 GW en maximum 3,5 GW in de Prinses Elisabeth-zone en van het principe van aansluiting van windenergie via een energie-eiland.

De netbeheerder wordt verzocht de details voor de aansluiting van de Prinses Elisabeth-zone uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen aan de ministerraad. Tevens wordt aan de netbeheerder gevraagd bij de uitwerking van de details te voorzien in de mogelijkheid voor de aansluiting van interconnectoren.