11 mrt 2022 16:06

Energie: sociale tarieven voor personen met een recht op verhoogde tegemoetkoming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voorziet in een bijkomende prefinanciering van de leveranciers voor de uitvoering van het sociaal tarief voor personen met een recht op verhoogde tegemoetkoming.

Dit ontwerp is goedgekeurd in het kader van de beslissing van de kern van 31 januari 2022 over de verlening van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas voor personen met een recht op verhoogde tegemoetkoming (RFVT/BIM). Op deze manier wil men financiële steun verlenen aan huishoudens met een laag inkomen en energiearmoede bestrijden in een context van hoge energieprijzen op alle groothandelsmarkten. Het ontwerp voorziet in de voorfinanciering van de leveranciers voor de toekenning van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit aan de BIM-categorie in het eerste en tweede kwartaal van 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit ter wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 inzake de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan