23 sep 2022 16:05

Energie: uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor werkgevers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de RSZ toelaat betalingstermijnen toe te kennen voor de bijdragen verschuldigd voor het derde en vierde kwartaal 2022 en voor het eerste kwartaal 2023, zonder toepassing van sancties.

Aangezien de werkgevers nog steeds worden geconfronteerd met de aanhoudende economische moeilijkheden door de energiecrisis, is het doel van de huidige wet om aan bepaalde werkgevers uitstel van betaling te verlenen van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Het voorontwerp maakt het met name mogelijk “bijzondere” minnelijke afbetalingsplannen toe te kennen voor de betaling van de door de werkgever aangegeven bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2022, het eerste kwartaal 2023 en van het debetbericht jaarlijkse vakantie 2022. In tegenstelling tot de “klassieke” minnelijke afbetalingstermijnen, worden bij deze “bijzondere” plannen de bijdrageopslagen, de forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten niet aangerekend zolang het afbetalingsplan correct wordt nageleefd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.