23 sep 2022 16:05

Energie: verlenging van de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit houdende de verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 31 maart 2023 goed.

Aangezien het nodig blijft om huishoudens met een laag inkomen financieel te steunen en om energiearmoede te bestrijden dringt de noodzaak zich op om de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie te verlengen tot en met 31 maart 2023.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.