01 apr 2022 18:07

Energie: verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot verlenging van de uitbreiding van de maximumprijzen voor de beschermde residentiële afnemers tot personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming tot 1 oktober 2022.

De uitbreiding van het sociaal tarief voor personen met een recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming is in werking getreden op 1 februari 2021. Aangezien het noodzakelijk blijft om financiële steun te verlenen aan huishoudens met een laag inkomen en om energiearmoede te bestrijden, dringt de noodzaak zich op om de toepassing van het sociaal tarief voor de RVT-categorie te verlengen tot 1 oktober 2022.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.