23 okt 2008 13:39

Energiebesparende investeringen bij de federale overheid

Verdeling van de kredieten voor energiebesparende investeringen bij de federale overheidsdiensten (FOD's) - Voorbereiding nieuwe werking van Fedesco nv

Verdeling van de kredieten voor energiebesparende investeringen bij de federale overheidsdiensten (FOD's) - Voorbereiding nieuwe werking van Fedesco nv

Financiering projecten voor begroting 2008

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die in lijn met de begroting 2008 de terugbetaling aan Fedesco nv regelen van de energiebesparende investeringen en diensten die in de FOD's in 2007 en 2008 werden of worden uitgevoerd, en die de uitvoering regelen van de investeringen die Fedesco in 2008 en 2009 heeft gepland. De twee ontwerpen stellen de FOD's de middelen ter beschikking om de afgesloten contracten na te komen en de nieuwe contracten te ondertekenen in afwachting dat er een verbeterde werking van Fedesco nv komt.

Fedesco is een nv van publiek recht die energiebesparende projecten in overheidsgebouwen realiseert door middel van de derdepartijfinanciering. 

Voorbereiding nieuwe werking fedesco nv


De federale regering verbindt er zich toe om via de projecten van Fedesco nv het energieverbruik in federale publieke gebouwen drastisch te verminderen, met als doelstelling een CO2-vermindering van 22% vanaf 2014. In het kader van de meerjarige programmering van de begroting wordt aan Fedesco de mogelijkheid geboden om via een beheerscontract een meerjareninvesteringsplan aan de federale regering voor te leggen. Het plan zal een jaarlijkse opvolging van de gerealiseerde objectieven en de gerealiseerde besparingen bevatten op basis waarvan Fedesco volgens het principe van de derdepartijfinanciering wordt gefinancierd.