24 feb 2006 16:00

Energiebesparingsfonds

Financieel plan voor het energiebesparingsfonds

Financieel plan voor het energiebesparingsfonds

De Ministerraad ging akkoord met het ontwerp van financieel plan voor de oprichting van het Fonds voor de reductie van de globale energiekost, een nv van publiek recht (*). Ter herinnering, de Ministerraad keurde op 10 februari 2006 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" vastlegt. Dat Fonds zal energiebesparende ingrepen in de woning van mensen uit kansengroepen prefinancieren en zal hen mee begeleiden. Andere mensen biedt het Fonds goedkope leningen aan om ingrepen te doen die de energiefactuur drukken. De Ministerraad keurde ook het ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de raad van bestuur en een regeringscommissaris benoemt bij het Fonds ter reductie van de globale energiekost. Worden benoemd als bestuurder: - de heer Wilfried Bieseman, - de heer Antoine de Borman, - mevrouw Isabel Haest, - de heer Hugues Latteur, - de heer Luc Mabille, - de heer Bernard Mazijn, - mevrouw Nele Roobrouck. De heer Kris Dewitte wordt benoemd als regeringscommissaris bij het fonds. (*) goedgekeurd door de Ministerraad op 14 oktober 2005.