04 apr 2003 17:00

Energiemarkt

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, ging de Ministerraad akkoord met de mximumtarieven voor elektriciteit, de tariefverlaging voor de KMO's, het einde van de historische contracten tussen Electrabel en EDF en de verkoop van de virtuele productiecapaciteit van Electrabel.

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, ging de Ministerraad akkoord met de mximumtarieven voor elektriciteit, de tariefverlaging voor de KMO's, het einde van de historische contracten tussen Electrabel en EDF en de verkoop van de virtuele productiecapaciteit van Electrabel.

Om een echte competitieve geliberaliseerde energiemarkt te verzekeren, verbreekt de regering de historische contracten tussen Electrabel en Electricité de France (EDF). Deze contracten blokkeren de toegang voor de andere spelers tot het net van hoogspanningslijnen. Bovendien moet Electrabel een deel van haar productiecapaciteit virtueel verkopen. De Ministerraad heeft ook twee ministeriële besluiten goedgekeurd, die de liberalisering van de energiemarkt in goede banen zal leiden. De besluiten leggen de energieproducenten een maximumprijs op, die gelijk is aan de prijs die de captieve (gebonden) klanten voor hun elektriciteit en aardgas betalen. De maximumprijs staat vast voor 6 maanden, de tijd om de historische contracten te verbreken en de verkoop van virtuele productiecapaciteit op punt te stellen. Concreet komt het erop neer dat wanneer in Vlaanderen de elektriciteitsmarkt opengaat (1 juli 2003), de Vlaming niet meer zal betalen voor zijn elektriciteit dan zijn Waalse of Brusselse landgenoot. Voor gezinnen die aanspraak maken op een sociaal tarief komt er een plafond dat aanzienlijk lager ligt. Het plafond is gelijk aan de prijs die de beschermde klanten vandaag betalen. Eerder heeft op vraag van staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (CCEG) besloten om ongeveer 30 miljoen euro te investeren in sociale energiepolitiek. Het geld zal gebruikt worden om dure elektrische verwarmingen te vervangen door zuinige aardgaskachels in sociale woningen, veilige warmwatertoestelen te installeren in plaats van onveilige geisers en premies uit te reiken voor zuinige aardgasbranders. Een andere maatregel voorziet een fonds van 25 miljoen euro om enkelvoudige tellers door een teller die een tweevoudige uurtelling mogelijk maakt, te vervangen. De tellers werken met een dag- en nachttarief, waardoor de totale energierekening van de klant daalt. Niet alleen de particulieren genieten van nieuwe voordelen. Na een vergelijking met de buurlanden, bleek dat onze KMO's te veel betalen. Er werd beslist een daling van het elektriciteitstarief ter waarde van 105 miljoen euro op jaarbasis toe te passen. Oorspronkelijk wou het Controlecomité dat de tariefverlaging pas vanaf 1 april zou ingaan. Op aandringen van Olivier Deleuze, aanvaardde het comité dat de daling vanaf 1 maart werd verrekend. Daardoor verlaagde de elektriciteitsrekening van de KMO's met 8,75 miljoen euro. Een aanzienlijke som, maar niet voldoende, want de prijsverlaging moet normaal gezien retroactief vanaf 1 januari ingevoerd worden. Ondanks het negatieve advies van het CCEG heeft de ministerraad beslist het standpunt van staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Olivier Deleuze, te volgen. Het werd dus 1 januari wat een extra kostenverlaging van 17,50 miljoen euro oplevert. Olivier Deleuze is blij dat de regering de kaart getrokken heeft van de KMO's. Ze nam een belangrijke en moedige beslissing, die de concurrentiekracht van onze Belgische bedrijven sterker maakt. Ten slotte krijgen de particulieren vanaf 1 juli een duidelijke en volledige energie- en gasrekening. Naast de naam en het adres van de energieleverancier, wordt nu ook het e-mailadres, telefoon- en faxnummer van de klantendienst vermeld. De gefactureerde bedragen worden specifieker weergegeven en het verbruik in aantal eenheden, de eenheidsprijs, de btw-voet en het btw-bedrag, alsook de berekening van het te betalen bedrag worden in detail afgedrukt. Opdat de consument een duidelijker beeld krijgt van de evolutie van zijn energie- en gasverbruik, wordt zijn verbruik van de afgelopen drie jaar in energie-eenheden weergegeven. Bovendien zullen de leveranciers verplicht worden om de aard van de primaire bronnen die de energie opwekken te vermelden. De consument kan nu zonder problemen kiezen voor groene stroom, die het leefmilieu veel minder dan de andere bronnen belast. Zo kan de klant zijn steentje bijdragen aan een beter leefmilieu en op de koop toe zijn rekening verlagen. Sommigen vrezen dat liberalisering gepaard gaat met deregulering. Het beleid gevoerd door deze regering toont aan dat dit niet het geval is. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ziet erop toe dat de energieproducenten het spel eerlijk spelen. Volgens staatssecretaris Olivier Deleuze is een sterke regulering nodig omdat energie een basisbehoefte is en dat ook moet blijven.