13 mei 2022 17:22

Engagement opvang revalidatie-patiënten uit Oekraïne in Belgische ziekenhuizen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met het engagement van België aangaande de opvang van revalidatie-patiënten uit Oekraïne in Belgische ziekenhuizen.

Het betreft de tenlasteneming voor revalidatie van gewonde patiënten uit Oekraïne in Belgische ziekenhuizen en de financiering ervan door de interdepartementale provisie Oekraïne.

Het Nationaal Crisiscentrum wordt betrokken bij de coördinatie en praktische organisatie van de relocatie voor zover deze niet bij een bepaalde dienst ligt.