29 jun 2023 09:06

Engie en de Belgische federale regering bereiken een akkoord over de verlenging van de kernreactoren Tihange 3 en Doel 4

Engie en de Belgische federale regering hebben op 28 juni 2023 een tussentijds akkoord ondertekend over de modaliteiten voor de verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar. Het akkoord beoogt een evenwichtige spreiding van de risico's tussen beide partijen en het wegwerken van de onzekerheden rond de verwerking van het kernafval.

Het akkoord is gebaseerd op het principeakkoord van 9 januari 2023 en bepaalt de volgende modaliteiten:

  • Een verbintenis van beide partijen om alles in het werk te stellen om de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3 in november 2026, of in een voor beide partijen voorkeurscenario al in november 2025, opnieuw op te starten, op voorwaarde dat de aangekondigde aanpassingen van de regelgeving effectief wordt doorgevoerd en met als doel de Belgische elektriciteitsbevoorradingszekerheid in de winter van 2025-2026 te verzekeren.
  • Het opzetten van een juridische structuur voor de twee verlengde kernreactoren, waarvan de Belgische staat en Engie paritair eigenaar worden, waardoor de belangen van beide partijen op elkaar worden afgestemd en de verbintenissen op lange termijn worden gewaarborgd.
  • Het economische model voor de verlenging, met een evenwichtige risicospreiding (onder meer via een Contract for Difference-mechanisme), waarbij de goede technische en economische prestaties van de installaties beide partijen ten goede komen.
  • Een akkoord over de vastlegging van een forfaitair bedrag voor de toekomstige kosten in verband met de berging en verwerking van kernafval, op basis van de werk en de expertise van NIRAS, met betrekking tot alle nucleaire installaties van Engie in België, voor een totaalbedrag van 15 miljard euro. Dit bedrag bevat ook een risicopremie van 43% en wordt in twee schijven uitbetaald:
    • in 2024 voor het afval van categorie B&C
    • bij de opstart van de LTO voor het afval van categorie A.

Dit komt bovenop de bedragen die al voorzien zijn voor de ontmanteling van de centrales van Engie in ons land en waarvoor Engie de volledige kosten draagt. De totale nucleaire verplichtingen van de Engie-groep ten opzichte van België bedragen ten minste 23 miljard euro. Het akkoord in zijn volledigheid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Engie en door de Belgische regering tijdens de kern van woensdagavond. De uitvoering is gepland voor eind juli 2023.

Catherine MacGregor, CEO: "Na verschillende maanden van intense en constructieve dialoog met de Belgische regering zijn we blij met de ondertekening van dit evenwichtige akkoord voor beide partijen. Het geeft Engie het nodige zicht op de totale kosten van het beheer van kernafval en vermindert aanzienlijk de risico's die gepaard gaan met de verlenging van de twee centrales. Dit is een nieuwe fundamentele stap in de verlenging van Doel 4 en Tihange 3, waartoe Engie zich ten volle en op een verantwoordelijke manier engageert.

Alexander De Croo, Eerste Minister: "De verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met 10 jaar staat nu vast. Dit akkoord is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven. Het versterkt onze elektriciteitsbevoorrading, vermindert de energieafhankelijkheid van ons land en garandeert de productie van koolstofvrije, betaalbare elektriciteit in België. Ik wil het management van Engie bedanken voor al het werk van de afgelopen maanden om tot dit akkoord te komen.”  

Tinne van der Straeten, Minister van Energie: “Dit akkoord is goed voor alle Belgen: het biedt zekerheid over de kost van het nucleaire afval en zekerheid over de energiebevoorrading van ons land. Dit akkoord verzekert ook de financiering van het beheer van het nucleair afval voor alle toekomstige generaties. De oorlog in Oekraïne heeft het Europese energielandschap grondig gewijzigd. Het is urgenter dan ooit om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen en energie opnieuw in eigen handen te nemen. Dat doen we. We verlengen twee kernreactoren en versnellen de energietransitie.  Ik wil Engie bedanken voor de constructieve onderhandelingen van de afgelopen maanden, mijn administratie, NIRAS en de Commissie Nucleaire Voorzieningen voor hun expertise."