26 okt 2023 09:24

België, de “health & biotech valley” van vandaag en morgen

De federale regering heeft haar biofarmastrategie laten evalueren. Twee jaar na de oprichting van verschillende werkgroepen op dit gebied heeft België volgens de Boston Consulting Group (BGC) “vooruitgang geboekt en is het een koploper in de gezondheidssector in Europa en wereldwijd”. BCG heeft vandaag een tussentijds verslag gepubliceerd, waarin de zoektocht naar de talenten van morgen en het optimaal benutten van gegevens in de toekomst vooropstaan.

In oktober 2021 lanceerde België zijn biofarmastrategie. Ter gelegenheid daarvan bracht de federale regering de academische wereld en de gezondheids- en biotechindustrie samen rond een gemeenschappelijk doel: de positie van België (verder) versterken op het vlak van O&O en productie in een sleutelsector voor ons land.

“De coronacrisis heeft ons wakker geschud: gezondheid neemt een centrale plaats in in ons leven. België investeert al jaren massaal in talent, onderzoek en ontwikkeling en productie. Samen met heel wat partners bieden we zo een concrete antwoord op de ziekten en pandemieën van de 21e eeuw. We mogen hier trots op zijn en moeten deze inspanningen opvoeren. In een gewijzigde, meer competitieve internationale omgeving betekent dat ons ecosysteem versterken en een strategische langetermijnvisie ontwikkelen om er zeker van te zijn dat België uitgroeit tot dé ‘health & biotech valley’ van de toekomst in het hart van Europa. Dat moet onze ambitie zijn.”, zo zei eerste minister Alexander De Croo destijds. Hij herinnerde aan de cruciale rol die ons land heeft gespeeld “met de productie van 700 miljoen COVID-19-vaccins en de export ervan naar rest van de wereld”.

Vooruitgang en verwezenlijkingen

We zijn nu twee jaar verder. Op initiatief van de eerste minister heeft de federale regering beslist om het werk van de voorbije 24 maanden te laten evalueren aan de hand van een verslag van de Boston Consulting Group. Alle actoren uit de Belgische gezondheids- en biotechwereld hebben meegewerkt aan deze evaluatie.

In zijn verslag benadrukt BCG “de vooruitgang die België de voorbije twee jaar heeft geboekt”.  Op het vlak van talent is het competentiecentrum ViTalent “op kruissnelheid en geeft het duizenden getalenteerde mensen de kans om bij te blijven en bij te scholen”. Met de uitbouw van de EU Biotech Campus zal België beschikken over “een vlaggenschip dat internationale profielen kan aantrekken”. De oprichting van een Health Data Agency “zal het volledige potentieel van gezondheidsgegevens kunnen vrijmaken”. De inhuldiging van de VirusBank, Vaccinopolis en het European Plotkin Institute “zal de leidende positie van België op het gebied van vaccins versterken”.

Focus op talent en digitalisering

In zijn studie wijst BGC op de creatie van 15 000 bijkomende jobs in de Belgische gezondheids- en biotechsector sinds 2019. Een stijging met 25% van de toegevoegde waarde van de sector op jaarbasis. Elke dag worden gemiddeld 1,5 nieuwe klinische testen uitgevoerd in België.

“Terwijl andere landen strategieën ontwikkelen die gericht zijn op gezondheidszorg, blijft België koploper in Europa en wereldwijd”, besluit BCG. De vier pijlers waarop ons land zich de komende maanden zal moeten concentreren om zijn positie te verankeren, zijn: “een voorspelbaar economisch klimaat in stand houden, de aantrekkingskracht van nieuwe Belgische en internationale talenten versterken, de oplossingen voor patiënten sneller op de markt brengen en het voortouw nemen in de digitale transitie van de gezondheidssector via data”.  

Alexander De Croo, eerste minister: "Het is niet gebruikelijk in België om onze politieke actie te laten beoordelen door een externe instantie, maar dit toont aan hoeveel belang we hechten aan onze strategische positie in biofarma en gezondheid. De voorbije maanden is ons land erin geslaagd om massaal nieuwe investeringen aan te trekken: Pfizer in Puurs, Takeda in Lessen, GSK in Waver en J&J in Gent, om maar enkele voorbeelden te noemen. Onze biotechbedrijven tonen dagelijks de toegevoegde waarde aan die we hier in België kunnen creëren. We moeten blijven luisteren naar ons ecosysteem, het doen groeien en synergieën creëren tussen de politiek, de academische wereld en de industrie. Dit zal de gezondheid ten goede komen van iedereen in België, in Europa, in de wereld.”

Caroline Ven, CEO van pharma.be: Pharma.be is trots om het Belgium Health and Biotech Valley-initiatief te ondersteunen met zijn expertise en zijn uitgebreide netwerk van 130 leden.  De positie van de Belgische farmaceutische sector is uniek en belangrijk, niet alleen voor patiënten, maar ook voor onze samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de unieke samenwerking met onze universiteiten en onderzoeksinstellingen of naar de 43 500 rechtstreekse jobs die de sector vandaag creëert. België staat ook in de Europese top drie met jaarlijks bijna 630 aanvragen voor klinische testen per inwoner. Het ontwikkelen en opvolgen van een langetermijnstrategie is prioritair om deze positie te behouden en te versterken. De biofarmaceutische industrie is de belangrijkste privé-investeerder in onderzoek en ontwikkeling in België, met een investering van bijna 6 miljard euro vorig jaar. Meer investeringen moeten leiden tot nieuwe medische doorbraken, om elke patiënt een beter leven te geven.”

Jan Van der Goten, voorzitter HST (Health, Science & Technology Group): “De voorbije jaren heeft België aanzienlijke inspanningen geleverd om een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. Daar plukken we nu de vruchten van in de vorm van grote investeringen van de wereldwijde farmaceutische industrie in België, zowel in onderzoek en ontwikkeling als op het vlak van productie. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. De biofarmaceutische sector is een essentiële schakel in de Belgische economie, maar de internationale concurrentie om investeringen aan te trekken is enorm groot. Met de oprichting van het O&O-bioplatform heeft de regering een belangrijk signaal gegeven en het is cruciaal dat alle partners in het O&O-bioplatform betrokken blijven bij onderzoek en ontwikkeling. Elke partner, de regering en de industrie, moet er mee voor zorgen dat België ook in de toekomst grote investeringen blijft aantrekken. Dit zal inspanningen vergen op het vlak van beschikbaarheid van talenten, internationale competitiviteit en de integratie van nieuwe domeinen zoals duurzaamheid.”

Frédéric Druck, secretaris-generaal bio.be/essenscia: “België is wereldleider in farmaceutica en biotechnologie, maar we mogen niet achteroverleunen. De internationale concurrentie is hard. Om die het hoofd te bieden, moeten we hard werken en samenwerken - dat is de boodschap die we willen overbrengen! Binnen het O&O-bioplatform werken overheid en industrie effectief samen om van ons land de "Health & Biotech Valley" van Europa te maken. Deze constructieve dialoog en strategische aanpak moet ook tijdens de volgende legislatuur voortgezet worden. Er zijn moedige politieke keuzes nodig op het gebied van concurrentievermogen, innovatie, logistiek en talent. Vooral het verbeteren van de vaardigheden van de werknemers van vandaag en morgen, aangepast aan de laatste biotechnologische en digitale ontwikkelingen, is een belangrijke uitdaging waaraan we met bio.be/essenscia, de sectorale opleidingscentra ViTalent en aptaskil, en de toekomstige EU Biotech Campus volop bijdragen.”

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance : “Als België erkend wordt als wereldleider in de farmaceutische sector, dan is dat ook te danken aan de steun van de overheid. Enerzijds blijft ons land onderzoek en ontwikkeling ondersteunen met een speciaal belastingregime. Anderzijds heeft de regering via het Stimulusplan een aantal initiatieven gelanceerd om onze pionierspositie te versterken: een BioTech opleidingscampus in Charleroi, een virusbank in Leuven om ons voor te bereiden op de toekomstige risico's van pandemieën en een digitaal medisch dataplatform om onderzoek door universiteiten en bedrijven te ondersteunen.”