19 sep 2003 19:00

ENIAC

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, besliste de Ministerraad twee overeenkomsten in het kader van het ENIAC-project (*) met de Universiteit van Luik en het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid met één jaar te verlengen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, besliste de Ministerraad twee overeenkomsten in het kader van het ENIAC-project (*) met de Universiteit van Luik en het Interuniversitair Instituut voor de Studie van de Arbeid met één jaar te verlengen.

Die overeenkomsten hebben betrekking op de twee federale experten binnen de cel, waarvan de voornaamste opdracht bestaat uit het verbeteren van de zichtbaarheid van de meerwaarde van het Europees Sociaal Fonds ten opzichte van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Dit project wordt door de Europese Commissie als een voorbeeld van beste praktijk beschouwd. (*) ENIAC = ESF-NAP-Impact Assessment Cell (structuur voor monitoring en evaluatie van het effect van het Europees Sociaal Fonds op het Nationaal Arbeidsplan)