18 nov 2005 16:00

Enterprise Management System

Aankoop van een "Enterprise Management System" voor het globaal beheer van de CIS-platformen, -toepassingen en -netwerken van Defensie

Aankoop van een "Enterprise Management System" voor het globaal beheer van de CIS-platformen, -toepassingen en -netwerken van Defensie

Op voorstel van de Heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de aankoopprocedure van een "Enterprise Management System" (EMS) alsook van de hardware, informaticatoepassingen en toebehorende diensten voor het globaal beheer van de CIS-platformen, -toepassingen en -netwerken (*) van Defensie, met inbegrip van een open meerjarig onderhoudscontract van onbepaalde duur. De uitwerking van een geïntegreerd "Enterprise Management System" zal toelaten op een gestructureerde en doorlopende manier doeltreffende en efficiënte territoriale CIS-ondersteuning te bieden aan alle leden van Defensie. De uitvoering van het programma zal tegelijkertijd een rationalisatie bieden die zal toelaten zowel de personeels- als de exploitatiekosten te drukken van alle CIS en die het hogere management een betere zichtbaarheid op hun werking moet geven. De invoering van het EMS wordt gespreid over verschillende jaren en moet voldoende flexibiliteit bieden om het hoofd te kunnen bieden aan de snel evoluerende ICT-omgeving. (*) CIS-netwerken: WAN (Wide Area Network), LAN (Local Area Network) en Telefonie.