29 mrt 2024 16:57

Erfpacht voor een ontspanningspaviljoen voor senioren in het Jubelpark in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de federale staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Brussel door het sluiten van een erfpacht van 15 jaar.

De Belgische staat stelt het paviljoen van het Jubelpark ter beschikking van de stad Brussel om er een buurthuis in onder te brengen (ontmoetingsplaats voor senioren). Deze terbeschikkingstelling, die tijdelijk en gratis is, wordt geregeld in een overeenkomst ter bede.

Bijgevolg wordt er voorgesteld om met de stad Brussel een erfpachtakte af te sluiten voor 15 jaar, die eenmalig verlengbaar is, zodat de Stad dezelfde rechten en plichten heeft als een eigenaar. De praktische modaliteiten van de erfpacht zijn bepaald in een ontwerp van koninklijk besluit dat werd goedgekeurd door de ministerraad.