30 jan 2004 01:00

Erik Derycke bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor aan de heer Erik Derycke, rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om zijn ambt te cumuleren met dat van bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waardoor aan de heer Erik Derycke, rechter bij het Arbitragehof, toestemming wordt verleend om zijn ambt te cumuleren met dat van bestuurslid van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie werd opgericht bij Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België. Zij houdt zich bezig met de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs.