04 apr 2003 17:00

Erkende ondernemingsloketten

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de administratieve formaliteiten ten aanzien van federale administraties, verricht door de erkende ondernemingsloketten.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit (*) goed betreffende de administratieve formaliteiten ten aanzien van federale administraties, verricht door de erkende ondernemingsloketten.

Het gaat meer bepaald over de formaliteiten die de erkende ondernemingsloketten mogen verrichten ten aanzien van alle federale administraties. (*) in uitvoering van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen.