15 jan 2021 17:24

Erkenning beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen: omzetting van de Europese richtlijnen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen. 

Dit ontwerp is gericht op het vervolledigen van de omzetting van richtlijnen 2005/36/EG en 2013/55/CE van het Europees Parlement en de Raad.

De volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

  • artikel 4 septies van de Europese richtlijn betreffende de gedeeltelijke toegang voor dierenartsen wordt letterlijk omgezet om te beantwoorden aan de vraag van de Europese Commissie, terwijl dat voorheen niet het geval was omdat de gedeeltelijke toegang voor het beroep van dierenarts volgens de interne technische diensten in 2016 als niet-relevant beschouwd werd
  • de bepaling dat van de dienstverleners vereist dat ze een afzonderlijk document voorleggen dat blijk geeft van hun verzekeringsdekking wordt opgeheven   

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en het vrij verrichten van diensten van dierenartsen