17 feb 2023 18:50

Erkenning van aanslag te Schaarbeek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed met het oog op de erkenning van een aanslag als zijnde een daad van terrorisme.

Het betreft meer bepaald de aanslag op straat op 10 november 2022 te Schaarbeek. De erkenning moet de slachtoffers, of in geval van overlijden hun naasten, in staat stellen beroep te kunnen doen op de bepalingen vermeld in de wet houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft.