15 sep 2017 16:57

Erkenning van de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel (25/8) als daden van terrorisme om de slachtoffers financieel bij te staan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van koninklijk besluit goed om de aanslagen in Stockholm, Barcelona en Brussel te erkennen als daden van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.

Deze koninklijke besluiten zijn bedoeld om de aanslagen in Stockholm (7 april 2017), Barcelona (17 augustus 2017) en Brussel (25 augustus 2017) te erkennen als daden van terrorisme, zodat de slachtoffers of hun naasten financiële steun kunnen krijgen. Opdat de slachtoffers of hun naasten een beroep zouden kunnen doen op de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, moet de daad waarvan zij het slachtoffer werden immers erkend worden bij in ministerraad overlegd besluit. Daarbij is de mogelijkheid om de slachtoffers financieel te ondersteunen essentieel. De erkenning door België van een in het buitenland gepleegde daad van terrorisme is uitsluitend bedoeld om de slachtoffers financieel bij te staan en vormt in geen geval een politieke inmenging in het land in kwestie.

Ontwerpen van koninklijk besluit houdende erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985