06 dec 2002 16:00

Erkenning van een adviesorgaan voor de geautomatiseerde stemmin

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende erkenning van een adviesorgaan voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende erkenning van een adviesorgaan voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.

Het gaat er om de N.V. "Bureau Van Dijk, Bedrijfsconsulenten" te erkennen als onafhankelijk adviesorgaan. Dit bureau zal instaan voor de erkenning van de overeenstemming van zowel de geautomatiseerde stemsystemen en -software als van de software voor de stemopneming en de zetelverdeling. Op de einddatum voor de indiening van de kandidaatstellingen had enkel Bureau Van Dijk zijn kandidatuur gesteld om erkend te worden als adviesorgaan. (*) ontwerp van koninklijk besluit houdende erkenning van de N.V. "Bureau VAN DIJK, Bedrijfsconsulenten" als adviesorgaan zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels.